İnsan + Makine

Günümüz dijital dünyasında tasarımcılara fiziksel dünyanın zengin dili ile tasarım programlarının parametreleri arasındaki dengeyi sağlama konusunda büyük bir görev düşüyor. Bilgisayar üzerinde kullanılan tasarım programları aslında insanın içgüdüsel doğasını anlamak için geliştirildiğinden yakın bir zamanda bu programların yaratıcı sürecimize de katkısı olmaya başlayacak. Peki tasarım dünyasının araçları gelecekte nasıl olacak? Tasarımın geleceğinin şekillendirildiği panelde bir yandan daha iyi tasarımcılar çıkarmak için tasarımın dilini nasıl daha iyi anlayabiliriz sorusuna cevap aranırken bir yandan da yeni bir endüstriyel tasarım süreci için nasıl tasarım programları geliştirmeliyiz konusu üzerine tartışıldı.